architecturaal

plan libre

 

 

 

 

 

 

 

Het basisconcept van een dragend stalen skelet is dat grote ruimtes ( het “plan libre” volgens Architect Le Corbusier – zie afbeelding ) zonder muren worden gecreëerd.

Een ” loft ” op iedere verdieping waarin we de binnenmuren naar goeddunken kunnen positioneren.

De gevels hebben een maximaal potentieel aan daglichttoetreding waardoor grote raampartijen naar believen kunnen ingepland worden.

Een staalbouwwoning laat u als bouwheer toe om afwerkingen en/of invullingen gefaseerd uit te voeren. En dit naargelang de tijd die u er als zelfbouwer wil aan besteden of de beschikbaarheid van uw budget.

Krachtige volumewerking zoals indrukwekkende uitkragingen, grote overspanningen en zwevende volumes zijn kinderspel zonder dat we de wetten van de natuur op hun limieten moeten belasten.

Deze warmgewalste stalen draagstructuur is daarbij een beduidend minder gewichtige bouwtechniek waardoor ook de funderingen beperkt kunnen blijven.

Uw droomwoning realiseren op minder draagkrachtige ondergrond evenals het bebouwen van hellingen worden perfect mogelijk.

Vandaag de dag bestaat de grootste uitdaging erin de technieken van ventilatie en andere te integreren in de constructie en hun de juiste plaats te geven.

Technische ruimtes en natte cellen ( keuken, badkamers, toiletten, wasberging … ) groeperen rond leidingkokers is de boodschap.